Nếu quý vị đang dự tính du lịch bên ngoài nước Mỹ nhưng phát giác Thẻ Xanh của mình sắp hết hạn, quý vị có phải hủy bỏ chuyến đi không? Có lẽ không. Hoặc nếu trong khi du lịch Việt Nam mà không may bị mất thẻ xanh thì phải làm sao? Quý vị xin Lãnh sự Mỹ cấp thư di chuyển để lên máy bay trở lại Hoa Kỳ.

Chúng ta sẽ nói về hai nhóm Thường trú nhân: những người phải nộp đơn để xin hủy bỏ tình trạng có điều kiện trên Thẻ Xanh 2-năm “có điều kiện”, và những người có Thẻ Xanh 10-năm “vĩnh viễn”.

Những Thường Trú Nhân Có Điều Kiện

Sở di trú phát hành loại Thẻ Xanh “có điều kiện” 2-năm cho những người nhận được quy chế thường trú dựa trên cuộc hôn nhân với một công dân Hoa Kỳ khi cuộc hôn nhân xảy ra dưới 2 năm  trước khi được cấp Thẻ Xanh. Hoặc cho những nhà đầu tư EB-5 trực tiếp hay gián tiếp. Ðể được cấp Thẻ Xanh vĩnh viễn, Sở di trú cần những cư dân có điều kiện qua cuộc hôn nhân phải nộp đơn I-751. Và các nhà đầu tư EB-5 nộp đơn I-829.  Sở di trú phải nhận đơn I-751 và I-829 không sớm quá 90 ngày trước ngày Thẻ Xanh hết hạn, và không thể trễ sau ngày Thẻ Xanh hết hạn. Không nộp đơn đúng thời hạn sẽ làm cho quy chế thường trú chấm dứt ngay lập tức.

Sau khi nộp đơn I-751 hay I-829, Sở di trú có thể cần nhiều tháng để quyết định và trong khi đơn đang được duyệt xét, Thẻ Xanh có thể hết hạn.

Xem thêm:   Chiếu Khán di dân đặc biệt phục vụ tôn giáo

Quý vị có nên lo lắng không? Không. Khi đơn I-751 hoặc I-829 được nộp đúng thời hạn, diện thường trú của quý vị tự động được gia hạn cho đến khi Sở di trú USCIS quyết định đơn của quý vị. Sở di trú sẽ gửi một biên nhận thông báo rằng diện của quý vị được gia hạn 18 tháng, nhưng trên thực tế, diện của quý vị được gia hạn cho đến khi Sở di trú hoàn tất việc duyệt xét đơn.

Quý vị có thể thực hiện một chuyến du lịch ngoại quốc trong khi đơn I-751 hoặc I-829 đang được duyệt xét không? Một cách tổng quát, câu trả lời là “có thể”. Nhưng quý vị cần làm thêm một vài bước nữa tùy theo lúc nào quý vị tính trở lại Hoa Kỳ.

Nếu quý vị sẽ trở lại Hoa Kỳ trong vòng 6 tháng tính từ ngày Sở di trú nhận được đơn I-751 hay I-829, quý vị sẽ xuất trình Thẻ Xanh đã hết hạn và bản sao biên nhận một trong hai mẫu đơn trên.

Nếu quý vị trở lại Hoa Kỳ hơn 6 tháng tính theo ngày trên biên nhận đơn I-751 hay I-829, quý vị sẽ gặp trở ngại nếu chỉ dựa vào Thẻ Xanh hết hạn và biên nhận của hai đơn này. Ðể tránh bất cứ rắc rối nào có thể xảy ra khi tái nhập cảnh sau chuyến du lịch, quý vị nên có bằng chứng chính thức về diện của mình từ văn phòng di trú USCIS ở địa phương bằng cách xin một “dấu mộc thẻ xanh” trong sổ thông hành của quý vị. Ðể có dấu mộc này, quý vị sẽ xin cần gọi số điện thoại phục vụ khách hàng của sở di trú: 1-800-375-5283. Xin lưu ý có những địa phương sở di trú từ chối lập cuộc hẹn này.  Do đó quý vị cần đem theo những bằng chứng sinh hoạt tại Hoa Kỳ như giấy khai thuế, bảo hiểm, sao kê ngân hàng v.v. để chứng minh quý vị không từ bỏ quy chế thường trú Hoa Kỳ.

Xem thêm:   Xin thẻ xanh cho người hôn phối của thường trú nhân tại Mỹ

Quý vị nên tránh đi du lịch ngoại quốc từ 6 tháng trở lên ngoại trừ quý vị đã có giấy phép Tái Nhập Cảnh (tức Re-entry Permit).

Thường Trú Nhân Không Điều Kiện

Những thường trú nhân không điều kiện có Thẻ Xanh giá trị 10 năm. Cần ghi nhớ rằng ngày hết hạn trên thẻ xanh KHÔNG phải là ngày hết hạn quy chế thường trú nhân – đây chỉ là ngày hết hạn BẰNG CHỨNG thường trú của quý vị mà thôi. Thường trú nhân sẽ vẫn duy trì quy chế thường trú cho đến khi người này tự nguyện từ bỏ thẻ xanh hoặc trở thành công dân Hoa Kỳ.

Ðể tiếp tục có bằng chứng thường trú, quý vị cần xin thay thế thẻ xanh cũ bằng cách nộp đơn I-90 đến Sở di trú USCIS. Thông thường, Sở di trú cần nhiều tháng để duyệt đơn I-90. Nhưng không giống như đơn I-751 hay I-829, biên nhận của đơn I-90 sẽ KHÔNG được xem là bằng chứng có thể dùng xuất ngoại.

Vì thế, nếu Thẻ Xanh vĩnh viễn (không điều kiện) của quý vị đã hết hạn và muốn xuất ngoại, quý vị sẽ cần xin dấu mộc thẻ-xanh tạm thời đóng trên sổ thông hành nếu muốn xuất ngoại trong thời gian Sở di trú duyệt xét đơn I-90.

Mặc dù quý vị không có dự tính xuất ngoại, cũng nên nộp đơn để thay thế thẻ xanh sắp hết hạn. Luật pháp đòi hỏi các Thường trú nhân phải có bằng chứng quy chế thường trú nhân hiện hành.

Xem thêm:   Cập nhật các giai đoạn nhận con nuôi từ Việt Nam (phần 1)

Hỏi Đáp Di Trú

Hỏi: Nếu người hôn phối công dân Mỹ của Thường trú nhân có điều kiện không muốn hợp tác khi cần phải nộp đơn I-751 thì sẽ ra sao?

Đáp: Trong một số trường hợp, người hôn phối ngoại quốc có thể nộp đơn I-751 mà không cần có chữ ký của người hôn phối bảo lãnh.

Hỏi: Thế nào là một hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm I-829 của nhà đầu tư EB-5 dễ có kết quả?

Đáp: Nhà đầu tư EB-5 trực tiếp hay gián tiếp cần nộp đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn vốn đầu tư đã sử dụng trong việc thuê mướn 10 nhân sự và duy trì số nhân sự này đến khi nộp đơn I-829.  Nếu nhà đầu tư tham gia đầu tư qua một trung tâm vùng thì nơi đây sẽ cung cấp tài liệu về quá trình sử dụng nguồn vốn tích cực của nhà đầu tư để hỗ trợ đơn I-829 xin thẻ xanh dài hạn 10 năm.

LMH