Trong năm 2018, một số luật di trú mới và hồ sơ di trú mới đã được phán quyết. Tuần này chúng ta sẽ duyệt qua một vài hồ sơ di trú chọn lọc đã giúp cho một số người đang đối diện lệnh trục xuất và những người đã được lệnh phải rời khỏi Hoa Kỳ.

Vụ kiện Session vs Dimaya

Vào đầu năm 2018, trong hồ sơ Session vs Dimaya, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã quyết định về câu hỏi “liệu điều khoản ‘Tội Phạm Bạo Lực’ của Ðạo luật Di trú và Quốc tịch có mơ hồ về mặt vi hiến theo Ðiều Khoản Quy Trình Ðến Hạn của Tu Chính Án Thứ Năm hay không?”

Theo hồ sơ đặc biệt này, ông James Dimaya, sinh trưởng tại Phi Luật Tân, đã nhập cảnh Hoa Kỳ và là một thường trú nhân hợp pháp từ năm 1992. Trong hai năm 2007 và 2009, ông Dimaya đã vi phạm Bộ Luật Hình Sự California về tội trộm gia cư mức độ gia trọng cấp một. Ông đã bị tù hai năm về hai tội này. Theo Ðạo luật Di trú và Quốc tịch, một người không có quốc tịch Mỹ nếu phạm một trọng tội sẽ là đối tượng bị trục xuất. Bị kết án tội gia trọng sẽ bị phạt rất nặng theo luật di trú và thường sẽ bị trục xuất.

Theo định nghĩa của Ðạo luật Di trú và Quốc tịch về tội gia trọng, bao gồm “tội bạo hành”, có nghĩa là bất cứ sự phạm tội nào bao gồm việc sử dụng hoặc gây những nguy cơ đáng kể khi dùng vũ lực tấn công hoặc chiếm hữu tài sản của người khác. Bộ Nội An Hoa Kỳ sau đó đã bắt đầu thủ tục trục xuất ông Dimaya, cáo buộc ông tội trộm cắp và tội bạo hành theo Ðạo luật Di trú và Quốc tịch. Chánh án Di trú cho rằng Dimaya cần bị trục xuất vì tội trộm cắp đưa đến tội bạo hành, vì luôn luôn liên hệ đến mối nguy hiểm sử dụng vũ lực.

james-dimaya

James Dimaya – nguồn Inquirer.net

Ông Dimaya đã kháng cáo phán quyết của Chánh án Di trú và sự đồng tình của Hội Ðồng Kháng Cáo Di Trú. Ông Dimaya đã kháng cáo hồ sơ của ông đến Tòa Phúc Thẩm Rộng Quyền Thứ Chín, và tòa này đã phán rằng điều khoản “Tội Phạm Bạo Lực” của Ðạo luật Di trú và Quốc tịch mơ hồ và vi hiến, vi phạm Ðiều Khoản Quy Trình Ðến Hạn của Tu Chính Án Thứ Năm. Sau đó, Bộ Nội An đã kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.

Xem thêm:   Những sự kiện di trú đáng chú ý trong 2021

Sau cùng, Tối Cao PhápViện Hoa Kỳ đã quyết định theo tỷ lệ 5 thuận, 4 chống, và phán rằng “Tội Phạm Bạo Lực” của Ðạo luật Di trú và Quốc tịch là mơ hồ và vi hiến, vi phạm Ðiều Khoản Quy Trình Ðến Hạn của Tu Chính Án Thứ Năm.

Trước khi có phán quyết này, Bộ Nội An có thể kết tội một người và đặt họ trong tiến trình bị trục xuất vì một tội bạo hành. Nhưng giờ đây, nếu một người phạm một tội danh liên hệ đến, hoặc có thể liên hệ đến, bạo lực thì Bộ Nội An không thể kết án người này vi phạm “tội bạo hành” theo Ðạo luật Di trú và Quốc tịch.

Ðiều này có nghĩa là nếu một người đã có lệnh phải rời khỏi Hoa Kỳ nhưng vẫn đang sống ở Hoa Kỳ dưới Lệnh Giám Sát, thì họ có thể xin mở lại hồ sơ và đấu tranh để lấy lại Thẻ Xanh của mình. Nó sẽ tùy vào loại phạm tội, nhưng loại tội rõ rệt nhất được hưởng lợi ích từ phán quyết trên là nếu người nào đó bị tội trộm cắp gia cư ở tiểu bang California. Một người được lệnh bị trục xuất vì “Tội bạo hành” phải hành động càng sớm càng tốt. Cũng như nhiều vụ kiện tụng quan trọng, luật có thể thay đổi nhanh chóng và người ta sẽ mất đi quyền lợi của luật mới nếu họ không làm gì cả và luật sẽ thay đổi.