Liêm Chính có nghĩa là trung thực và đáng tin cậy, và đó là trọng tâm của Ðạo Luật Liêm Chính sẽ kéo dài Chương trình Trung tâm Vùng trong 5 năm. Ðạo luật là tác phẩm của Thượng nghị sĩ Leahy và Grassley. Trở ngại lớn hiện nay là cố gắng tìm thời gian tại quốc hội để tranh luận về các vấn đề của chương trình đầu tư EB-5 và xin Gia Hạn vào cuối tháng Sáu. Ðề nghị gần đây về kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 2 nghìn tỷ Mỹ kim của Tổng thống Biden sẽ là trọng tâm chính của quốc hội trong một thời gian, vì vậy các vấn đề khác sẽ khó thu hút được sự chú ý của các nhà lập pháp.

Tại sao không bao gồm những người thụ hưởng trong gia đình và việc tăng chiếu khán (visa)  trong luật EB-5 hiện nay?

Không ai muốn mở rộng chương trình trừ khi có các biện pháp toàn vẹn. Ðạo luật liêm chính này được thiết kế để làm điều đó. Bất kỳ nỗ lực nào để mở rộng chương trình trước khi giải quyết các biện pháp liêm chính sẽ không thành công. Nói cách khác, điều quan trọng nhất là Ðạo Luật Liêm Chính phải được tập trung vào việc ngăn chặn gian lận và lạm dụng luật EB-5.

Quốc hội biết gì về EB-5 và dự luật hiện nay?

Chương trình đầu tư EB-5 chỉ quan trọng đối với một nhóm rất nhỏ các thành viên trong Thượng viện và Hạ viện và trong các tái ủy quyền trước đây không ai dành sự quan tâm đáng kể cho chương trình này. Nhưng hiện nay, Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 đang nhận được sự quan tâm của nhiều thành viên hơn vì đã hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, có một số thành viên quốc hội không biết rằng chương trình EB-5 cần được tái ủy quyền lại trước ngày 30 tháng 6.

Xem thêm:   Gia hạn chiếu khán B1/B2 bị từ chối phải làm sao?

Thời hạn 30 tháng 6 có thể được gia hạn đến ngày 30 tháng 9?

Cơ hội gia hạn ngày hết hạn là gì? Có thể thời hạn ngày 30 tháng 6 được dời 3 tháng sang ngày 30 tháng 9, do đó đưa Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 trở lại thành một dự luật có nhiều mục đích trong tương lai không?

Như thường xảy ra tại quốc hội, có khả năng gia hạn thay vì ủy quyền lại. Nhưng các nhân viên của 2 Thượng nghị sĩ Leahy và Grassley đang làm việc chăm chỉ để bảo đảm sự thành công của Ðạo Luật Liêm Chính vào ngày 30 tháng 6.

Những điều khoản quan trọng nhất của Ðạo Luật Liêm Chính là gì?

  • 5 năm ổn định của chương trình.
  • Phòng chống gian lận, xuyên tạc và lạm dụng hình sự
  • Các điều khoản về an ninh quốc gia

Quốc hội phải hiểu EB-5 là một sự phát triển kinh tế, không phải là một đề nghị về di dân.

Chương trình đầu tư EB-5 là một động lực to lớn và mạnh mẽ trong phát triển kinh tế. Nếu chương trình EB5 được bao gồm trong một cuộc thảo luận về di dân, điều đó sẽ mở ra con đường cho cuộc tranh luận gia tăng.

Dự án xây dựng do RMI-Rạng Mi đại diện tại Los Angeles

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng dự án EB-5 mà Công ty Robert Mullins International đại diện tại thành phố Los Angeles, Dự án Sixth và Serrano, 3800 West Sixth Street, Los Angeles, CA 90010, đã được chỉ định là Vùng (Có Tình Trạng) Việc Làm Ðáng Quan Tâm (gọi tắt là vùng TEA) cho tài khóa 2021-2022. Ðiều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể ghi danh chương trình EB-5 với khoản đầu tư tối thiểu là 900,000 Mỹ kim. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, khoản đầu tư EB-5 đã tăng từ 500,000 Mỹ kim lên 900,000 Mỹ kim cho các khu vực TEA và từ 1,000,000 Mỹ kim lên 1,800,000 Mỹ kim cho các khu vực không phải TEA (tức những vùng có công việc làm bình thường).

Xem thêm:   Cập nhật luật EB-5 mới

Các khu vực TEA và khu vực không thuộc vùng TEA được Sở di trú USCIS xác định dựa trên tỷ lệ thất nghiệp. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp ở Quận hạt Los Angeles cao hơn tỷ lệ toàn tiểu bang. Như vậy, nó đáp ứng các chỉ tiêu của vùng TEA.

Các nhà đầu tư nên tận dụng tỷ lệ thất nghiệp cao tạm thời này để đầu tư vào khu vực đô thị được đón mời với số tiền đầu tư thấp hơn, vốn thường chỉ có ở các khu vực nông thôn (rủi ro cao).

Dự án đã được phê duyệt cho 100 nhà đầu tư. Hiện tại có 12 nhà đầu tư nộp đơn I-526 được chấp thuận và hơn 60 nhà đầu tư khác đang chờ duyệt xét. Các hồ sơ EB-5 được chấp thuận cho các nhà đầu tư Việt Nam, cả hai cách đầu tư trực tiếp không phải vùng TEA và đầu tư gián tiếp vùng TEA, có ngày nộp hồ sơ vào ngày và trước ngày 15 tháng 4 năm 2018 đủ điều kiện để được xếp lịch phỏng vấn xin chiếu khán tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ.

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ

CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 06-2021

(1) – IR-1, IR-2, IR-5: Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực

(2) – Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 01/11/2014 (Tăng 2 tuần)

Xem thêm:   Bộ Ngoại Giao thông báo duyệt xét Chiếu Khán EB-5 

(F-1  Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/03/2016)

(3) – Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: (Hiệu Lực Ngay)

(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/05/2021)

(4) – Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 22/08/2015 (Tăng 1 tuần)

(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/08/2016)

(5) – Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 01/09/2008  (Tăng 1 tuần)

(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ 01/08/2009)

(6) – Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 08/12/2006  (Tăng 4 tuần)

(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/10/2007)

(7) Diện Đầu Tư Định Cư EB-5 (trực tiếp & Gián Tiếp):  15/04/2018 (Tăng 8 tuần)

(8) – Tu Sĩ-SR: Hiêu Lực Ngay