Đinh Tiến Dũng (Bí thư Thành ủy Hà Nội) – người nói những lời dưới đây đã mất chức vì tham nhũng…

Quan trọng là CSVN chỉ lấy của dân rồi chia cho nhau chứ không bao giờ cho dân cái gì, nên “của cho” hay “cách cho” đều không quan trọng…

Trước đây, một bà bán thịt kêu phóng viên muốn mua thịt rẻ thì lên tivi mà mua. Giờ đây, người dân Việt đang bàn nhau mua thêm tivi để nhìn giá điện giảm..

Ông Thích Chân Quang (tên thật Vương Tấn Việt) tốt nghiệp cử nhân luật hệ vừa học vừa làm (hệ tại chức) năm 2019, và chỉ 2 năm sau đó (năm 2021), ông đã được nhận bằng tiến sĩ luật. Hai bằng ông có đều do Trường Đại học Luật Hà Nội cấp…Nguyễn Minh Đoan (trái) và Thích Chân Quang (phải)