Mẹ đi làm về, cậu bé méc:

– Hôm nay bố phạt con hai lần đấy mẹ!

– Sao vậy?

– Lần thứ nhất tại con không chịu đưa sổ điểm cho bố xem.

– Còn lần thứ hai?

– Khi bố xem xong.

Nguyễn Văn Tâm (email)