Ông khách hậm hực bước vào tiệm đồng hồ:

– Cái đồng hồ tôi mua ở đây mới đeo có một tuần đã hỏng. Thế mà ông dám bảo là tôi có thể dùng đến hết đời.

– Xin lỗi, để tôi đổi lại. Tại bữa đó, tôi thấy sắc diện của bác kém lắm.

Bảo Huân

Vũ Khánh (Perfect Nails)