Anh chồng đọc cho vợ nghe:

– Sinh tháng Một: dữ như chằn tinh; tháng Hai: thích ngồi lê đôi mách hơn làm việc nhà; tháng Ba: bắt nạt chồng; tháng Tư: làm biếng nhớt thây; tháng Năm: nói xạo như điên…

Cô vợ ngạc nhiên:

– Không lẽ em sinh trong mấy tháng luôn hả?

Biển Thái (Đồng Nai, sưu tầm – email)