Bà Anna rất yêu chồng. Bà nhất quyết sẽ tự kết liễu đời mình một khi ông chồng qua đời.

Bà hỏi một người bạn làm y tá:

– Trái tim ở đâu?

– Chỗ núm vú bên trái

5 năm sau. Ông chồng bị đụng xe chết.

Nửa đêm, hàng xóm nghe một tiếng nổ lớn. Họ thấy bà nọ nằm bất động trên vũng máu.

Hôm sau, báo đưa tin: “Bà Anna tự bắn bể xương chậu. Đã qua cơn nguy kịch”

Bảo Huân

Hiền Long (sưu tầm)