Ông nọ mang đến nhà xuất bản một tập thơ dày, ngoài bìa có ghi dòng chữ nắn nót “Thơ – Nguyễn A”.

Ông chủ nhà xuất bản đọc xong, ngửng lên:

– Nếu anh muốn in, thì phải gọt bỏ, giữ lại phần người ta có thể cảm được, được không ạ?

– Vâng, đành vậy. Nhưng anh định giữ phần nào ạ?

– “Thơ – Nguyễn A”.

Long Thai (Wichita – sáng tác)