Sau một thời gian ở nhà lãnh thất nghiệp, cả hai vợ chồng đều lười không muốn đi làm, đùn đẩy nhau.

Một sớm nọ, ông chồng đội nón ra đi.

Chiều về, ông xoa tay hài lòng:

– Tôi tìm được một chỗ làm hết sẩy: lương cao, có health insurance, 5 tuần vacation!

– Ông giỏi quá. Tuyệt vời!

– Tôi cũng thấy vậy. Mai là ngày bà bắt đầu !

Bảo Huân

Vĩnh Long Nguyen (Tampa – FL, phỏng dịch)