Một cô hỏi bạn:

– Chồng mày dạo này sao?

– Không bia, không rượu, không game, 9 giờ tối đi ngủ, 5 giờ dậy, không lang thang đầu trên xóm dưới, không gái gú lăng nhăng…

– Tốt quá mầy. Ổng đi đâu rồi?

– Đi tù.

Dinh Tien (sưu tầm và sửa chữa)