Thấy trò Bành kém toán, thầy giảng:

– Ví dụ, em đi sau một ông lão, ông đánh rơi 5 lần, mỗi lần một đồng xu. Như vậy em sẽ nhặt được mấy xu?

– Dạ, không xu nào ạ.

– Em không đếm được à?

– 5 xu cả thảy, nhưng tiền xu nhặt làm gì ?

Long Đỗ (Oakton, sưu tầm)