Người quen gặp anh nọ trong phòng gym:

– Kéo tạ khiếp thế. Có bao giờ tôi thấy anh tập thể dục đâu!

– Phải tập thôi. Mới mua nhà anh ạ.

– Liên quan gì đến việc tập thể dục?

– Mấy bạn tôi bảo tôi phải kéo cày như trâu mới đủ trả nợ.

Dustin Ngô (Orlando, FL)