Thầy giáo vừa nhận lớp ở một khu phức tạp, nhiều tội phạm. Thầy hỏi học trò:

– Ivon, sau giờ học các em làm gì ?

– Em mua cần sa chỗ thằng Jackson.

John: – Em mua thuốc lắc chỗ thằng Jackson.

Bruinell: Em mua cocaine chỗ thằng Jackson.

Trò ngồi ở bàn cuối:

– Thưa thầy, em ở nhà làm bài tập.

– Giỏi lắm. Tôi sẽ cho em làm trưởng lớp, em sẽ trở thành một tấm gương sáng cho các bạn khác. Em tên gì?

– Jackson!

Bảo Huân

Hòa Nam (sưu tầm và cải biên)