Thằng cháu lâu ngày ghé chơi, thấy ông chú đang loay hoay rửa chén:

– Ủa cô người làm của chú đâu rồi?

– Lấy chồng rồi mầy!

– Lấy ai?

– Tao.

Bảo Huân

Liền Lựu Đạn (sưu tầm)