Ban Tổ Chức Hội Mừng Xuân 2023 tuyên bố trao giải Nhất cho Thanh Hóa. Có tiếng xì xào. Cuối cùng Trưởng Ban Tổ Chức lên tiếng:

– Hội Xuân mục đích mang lại niềm vui cho công chúng. Thanh Hóa thành công nhất. Ai đến xem tượng Mèo của Hội Xuân Thanh Hóa đều cười lăn cười bò!

Bảo Huân

Bạch Thị Mai Dung (Hà Nam – email)