Một nhà viết tuồng, muốn tìm sự mới lạ bèn xào một vở kịch Ấn Độ thành cải lương. Xong đưa cho bầu show xem. Hôm sau, soạn giả đến hỏi liệu có dùng được không. Ông bầu nói:

– Nếu muốn dùng thì anh phải sửa chỗ đoạn cuối, tên phản tặc chết bằng mìn.

– Mìn à? Một phát súng cũng kết liễu được rồi. Có khác gì nhau đâu ạ?

– Khác chứ. Phải nổ mìn khán giả mới thức giấc về chứ!

Bảo Huân

Tuệ Nhân Nguyễn (Oklahoma – sưu tầm)