Ông bà nọ mới cưới vợ cho con. Gặp phải cô dâu rất lười, suốt ngày chúi mũi vào điện thoại. Một hôm bà bảo chồng:

– Sáng mai, lúc nó xem điện thoại thì ông mang cây chổi ra lau nhà. Tôi vờ giành nhá.

Hôm sau, ông cầm cây chổi ướt lau nhà thì bà vợ giành lấy:

– Ông để tôi làm, nhà có phụ nữ mà sao phải làm chứ !

Khi cả hai đang đùn qua đẩy lại thì cô dâu đứng dậy nói:

– Có tí việc mà ba mẹ phải tranh nhau. Con đề nghị, bố làm ngày chẵn, mẹ ngày lẻ. Yên chuyện!

Bảo Huân

Dzien Dung

(soạn theo bản của Thu Tâm)