Hai ông bạn trò chuyện qua điện thoại, một ông thầm thì: ”Tao nghi con vi rút Corona do phụ nữ chế ra đó mậy!” “Sao vậy?”

“- Bệnh nhân tử vong chủ yếu là đàn ông.

– Tất cả các trận banh bóng, football đều bị hủy bỏ.

– Quán nhậu, bar, massage, đều bị đóng cửa.

– Không được tụ tập đông người.

– Phải ở nhà với vợ suốt 24 giờ, 7 ngày một tuần”.

Bảo Huân

Xuân Cứ (Rockville – sưu tầm)