Mẹ:

– Tony! Tại sao điểm Toán của con kỳ này lại thấp như vầy!

Con:

– Bữa đó cả đống đứa vắng mặt! Thằng Jimmy nghỉ, thằng Bobby cũng nghỉ…

Mẹ:

– Mẹ không cần biết đứa nào nghỉ! Tại sao?

Con:

– Không có tụi nó, con copy ai bây giờ!

Bảo Huân

Tiểu Hổ (Atlanta – GA, sưu tầm)