Ba bà sồn sồn gặp nhau. Một bà than thở:

– Tui cắt mắt, sửa mũi hết gần 4 ngàn, mà ông chồng vẫn bảo chưa đẹp.

– Sao bằng tui, độn ngực $5,000, mông $2,500 mà ổng chưa vừa ý!

– Tui tốn có $20 mà ổng khen nức nở.

– Sao hay vậy?

– Mua cho ổng chai Cognac.

Bảo Huân

Từ Hải (Orlando, FL)