Hai đứa bé xăm xăm vào tiệm thuốc tây lấy mỗi đứa một bịch băng vệ sinh, ra quầy tính tiền.

Cô thâu ngân hỏi đứa lớn:

– Cháu nhiêu tuổi?

– Dạ, 8.

– Cháu có biết cái này dùng vào việc gì không?

– Dạ biết. Cháu thấy trên ti vi nói, nếu sử dụng nó thì có thể bơi được, đi xe đạp được. Mà bọn cháu chưa đứa nào biết bơi và chạy xe đạp ạ.

Bảo Huân

Lan Chi Dinh Thi (GA – sưu tầm)