Ông nọ ghé tiệm bánh D&K mua bánh biếu Tết:

– Bánh này là nhưn gì thế, đậu xanh hay hạt sen?

Người chủ chỉ một khay bánh mẫu:

– Ông ăn thử xem thích mùi gì.

– Có mùi mốc mốc…

– Thế là bánh đậu xanh rồi!

Bảo Huân

Lanay Nguyen (Autstin – TX, email)