Một ông ngồi với một con chó, ghi tấm bảng: “Bán chó biết nói”.

Một khách bộ hành dừng lại hỏi con chó:

– Mày nói được hả?

– Thưa, được ạ.

Vị khách dựng hết tóc gáy, chưa kịp hoàn hồn thì nó tiếp:

– Cuộc đời tôi là cả một chuỗi dài đầy biến động. Tôi sinh ra ở Pháp cơ, hồi trẻ, nhờ biệt tài đánh hơi, tôi được tuyển vào đội cứu hộ những người bị tuyết lở. Tôi đã cứu thoát ít nhất 20 người… Sau đó tôi phục vụ cho quân đội Pháp ở chiến trường Iraq… Nhờ tôi mà hàng trăm binh sĩ được cứu mạng. Bây giờ thì tôi về hưu, dành trọn thời gian để đọc sách báo…”.

Người khách lắp bắp:

– Sao ông có thể đem bán một con chó tuyệt vời như vậy?

– Nó toàn nói xạo thôi anh ơi!

Bảo Huân

Hồ Vĩ Cường (sưu tầm & gởi)