Tại một làng nọ, anh chàng nghe tin bạn mình lấy vợ nên mua một con cá làm quà.

– Chào Hachio, nghe anh lấy vợ, tôi đến chúc mừng.

Người bạn đáp:

– Cảm ơn anh. Nhưng bọn tôi mới ly dị hôm qua. Anh đến Goshichi xem. Nghe nói hắn vừa lấy vợ.

– Này, Goshichi! Có người cho tôi biết anh vừa lấy vợ. Xin chúc mừng.

– Cô ấy bỏ đi sáng nay rồi.

Anh chàng nọ thất vọng. Bèn đem cá về ăn với vợ. Chủ nhà trọ gặp anh ở cửa:

– Vợ anh không còn ở đây nữa. Cổ đi theo tình nhân rồi.

Anh dang tay thất vọng:

– Vậy tôi đưa con cá này cho ai đây!

Bảo Huân

Amenda Bala (Cambridge-MA)