Một người đàn ông có vẻ bồn chồn, đến gặp bác sĩ:

– Thưa bác sĩ, tôi phải làm sao đây, vợ tôi cứ nghĩ bà ấy là một con chim.

Vị bác sĩ giơ hai tay lên trời:

– Sao ông lại kể cho tôi chứ? Ở đây tôi đâu có bán thức ăn cho chim!

Bảo Huân

Nguyễn Ngọc Vượng (email)