Mồng 5 Tết, Bà mẹ hỏi con gái:

– Sao không thấy Tuấn, bạn trai con đến chơi?

– Hôm bữa Mẹ khoe nhà mình có phúc, đông con, nhiều cháu. Ảnh đâu dám đến!

Bảo Huân

Phương Thị Liễu Hạnh (email)