Hai anh em Shawn và Curt rất mê câu cá. Shawn thì câu rất giỏi, thả mồi cá đớp liên tục. Ngược lại Curt suốt buổi vẫn không có con nào.

Hôm sau Curt dậy thật sớm, mặc áo quần của Shawn, lấy cần của Shawn lẻn ra bờ sông. Cá nhảy tứ bề nhưng không con nào cắn câu. Đến trưa trờ trưa trật, Curt nản lòng định bỏ về thì một con cá ngóc lên hỏi:

– Shawn đâu?

Bảo Huân

Đại Đồ Đao Vương (dịch)