Nhân Lễ Cha, trong lớp, cô hỏi ai là người em yêu nhất. Có em trả lời cha, mẹ, anh, chị hay thầy cô giáo. Thăng giơ tay:

– Em yêu nhất là các anh Quản lý thị trường ạ!

– Cho cô biết lý do…

– Dạ, mỗi lần mấy ảnh đến giật đồ của mấy chị trong chợ là các chị ấy cởi áo ra!

Long Thai (Wichita – sáng tác)