Anh nọ thì thào với bạn đồng nghiệp:

– Tớ sắp có con…

– Chúc mừng bạn! Có con là một niềm hạnh phúc nhất trong đời đấy.

– Nhưng… vợ tớ chưa biết tin này!

Trang long (OK)