Vợ hỏi chồng:

– Nếu em chết anh có ăn nằm với người đàn bà nào khác không?

Chồng:

– Về chuyện đó mà phải chờ đến lúc em chết à?

Bản án

Quan tòa nói với ông chồng về vụ ly dị:

– Vợ ông đã tha thứ và muốn làm lành với ông.

Người chồng thở dài:

– Không có bản án nào nhẹ hơn à!

James Đầu Đỏ (Altanta – st)