Đặt chỗ xong. Mấy người bạn đến nhà hàng thì được dẫn đến một chiếc bàn trống trơn, bèn hỏi:

– Đây có phải là bàn tụi tui đặt không?

– Dạ, phải.

– Sao không có cái ghế nào hết vậy?

– Hồi nãy ai gọi vô dặn “Giữ cho tôi một bàn”!

Bảo Huân

Paul Nguyen (Boston – MA)