Khoa học đã chứng minh, bố mẹ lùn vẫn có thể sinh ra con to cao, nếu như gia đình ấy ở cạnh ông hàng xóm to cao.

Bảo Huân

Tư Diễn (lượm lặt)