Thấy cậu bé làm ồn, mẹ ngăn:

– Con giữ yên lặng, Bố đang viết sách…

– Sao bố mất cả năm để viết một cuốn sách, trong khi con chỉ mất năm phút là mua được !

Bảo Huân

Hà Anh Dũng (sưu tầm)