Trời mùa Hè, mẹ sai con gái:

– Đi mua giùm mẹ chai dầu ăn.

– Mẹ đi đi! Nắng lắm, đen da hết.

– Chút xíu mà, có sao đâu.

– Sao lại không! Mẹ có chồng rồi, con thì chưa…

Bảo Huân

Hương Phương (Vĩnh Long, VN, email)