Anh nọ đến cổng Thiên đàng, anh ta thấy Thánh Phê-Rô hỏi “Có vợ chưa?”. hễ ai gật đầu thì được vào.

Anh ta tự tin bước vào. Thánh gọi giật lại:

– Anh đi đâu?

– Vào Thiên đàng ạ.

– Thế anh có vợ chưa?

– Dạ. Không những một mà đến hai lần!

– Cút đi! Ta chỉ nhận những kẻ bất hạnh chứ không phải những thằng ngu.

Bảo Huân

Dũng lác (Bakersfield-CA)