Bà già đang đi bỗng giật nẩy người khi nghe những tiếng nổ lớn, bèn hỏi một người đi đường:

– Tiếng gì nổ thế cháu?

– Súng đại bác bà ạ.

– Sao nhiều thế?

– Tập Cận Bình sang thăm. Họ bắn 21 phát.

– Phải ngần ấy mới giết được hắn à?

Bảo Huân

Trần Minh Văn (Hà Tây – sưu tầm)