Các ông chen chúc nhau vào dự một phiên tòa.

Một người hỏi:

– Chuyện gì vậy?

– Hôm nay xử một bà đòi ly hôn vì ông chồng không chịu rửa chén.

– Thế các anh bà con với ai?

– Không bà con ai cả. Bọn tôi chỉ muốn biết là ông ấy không rửa chén bao lâu để nhận được quyết định này.

Bảo Huân

Lam Son (sưu tầm)