Có một hồ nước rất thiêng ở Canada. Ai muốn ước gì cứ khấn lời ước của mình rồi nhảy xuống hồ tắm là được toại nguyện. Từ khắp nơi trên thế giới người ta kéo nhau đến như hội.

Người thì ước thành đại bàng, người ước thành khủng long, có kẻ muốn trở thành Superman. Ai nấy đều toại nguyện.

Có một anh hấp tấp chen vào, bị trượt chân, kêu lên “Oh, SHIT!” và… rơi “bủm” luôn xuống hồ.

Bảo Huân

Hà Thị Ngọc Phương (Vancouver)