Nhận thấy các nhân viên nữ ăn mặc khi đi làm khá xuề xòa. Ban Giám đốc đề nghị các cô nên mặc váy vào mùa Hè. Kể từ đó, các ông dầu cẩn thận nhất cũng rớt đồ đạc, vật dụng một ngày ít nhất vài mươi lần.

Bảo Huân

Công Cô Nương (ll)