Hai nhà thám hiểm bị lũ cuốn, mất hết hành lý. May mắn thoát chết nhưng bị lạc, bèn ngồi lại phác họa bản đồ.

Một đám thổ dân đi tới, xúm xít lại xem. Hai nhà thám hiểm gạch xóa mãi vẫn không xong. Một bà quay sang vỗ lưng đứa con cái chét, nói:

– Con về mở wifi lên, má download bản đồ cho mấy ổng!

Bảo Huân

Barr Nguyen (Alexandria – LA)