Sở thú tuyển người. Một người đến nộp đơn. Người phỏng vấn hỏi:

– Trước ông làm đâu ạ?

– Tôi làm nhân viên chính phủ.

– Vậy ông nhận việc ở chuồng rùa nhé!

Bảo Huân

Ngô Diễm Hương (Enid-OK, lượm lặt)