Một người bị rắn cắn. Nhớ bài học về cách đối phó. Ông lấy dao chặt phăng ngón tay, chỗ bị rắn cắn và tóm con rắn bỏ trong bao mang đến bệnh viện.

Đến nơi thì bệnh viện cho biết con rắn không độc!

Bảo Huân

Dinh N. Trung (Richland College)