Sau những thống kê cho thấy giá trị phái nam xuống cấp trầm trọng, một Hội “Giữ Gìn Danh Dự Đàn Ông” được tổ chức tại Luân Đôn, Anh quốc.

Một diễn giả lên bục hùng hồn:

– Thưa anh em, chủ đề hội thảo của chúng ta hôm nay là: “Đàn ông làm gì khi vợ vắng nhà?”

Cả hội trường gào lên:

– Làm gì nữa! Mình đang ở trên thiên đường mà!

Bảo Huân

Tấn Minh (Powder Springs-GA, sưu tầm)