Tình hình Israel và Syria căng thẳng. Trước ngày lễ, một tiểu đội bộ binh Do Thái được cử đến canh phòng biên giới Syria. Nhiệm vụ của họ là theo dõi chiếc xe thiết giáp của Syria đang đậu sát hàng rào.

Công việc mỗi ngày khá nhàm chán và căng thẳng. Một tân binh Do Thái đến gặp viên chỉ huy xin về nhà chơi cuối tuần. Viên chỉ huy cười lớn:

– Ha ha. Tất cả chúng ta sẽ được về chơi khi nào bắt sống được chiếc xe tăng kia.

Người lính bỏ đi, lát sau anh ta lái chiếc xe tăng của Syria về doanh trại. Không chỉ tất cả lính tráng mà viên chỉ huy cũng ngạc nhiên há hốc:

– Là…àm…àm… sao..ao…ao..ao mầy lấy được cái tăng vậy?

Anh tân binh cười toe:

– Tôi lẻn qua bển, gặp thằng lính gác, hỏi nó muốn nghỉ weekend không, nó nói muốn. Tôi nói vậy mầy đưa tao lái chiếc tăng về, đầu tuần trả.

Tư Bạc Liêu (dịch)