Chàng nọ đến thăm, thấy bạn ngồi ủ rũ, bèn hỏi sao. Người bạn trả lời:

–  Vợ tớ âm thầm ra đi, lấy theo tất cả tiền bạc!

– Bạn hên quá! Vợ tớ cũng lấy hết tài sản, tiền bạc, nhưng không chịu ra đi!

Bảo Huân

Alex Nguyễn (AK, st)