Ngày lễ, một người hàng xóm đến chơi, nói với Tám, bạn mình bằng một giọng bất bình:

– Tám, mầy không thấy xấu hổ sao khi mầy ngồi ung dung uống bia, còn vợ mày phải leo lên thang để sơn nhà.

– Tao đã đề nghị đổi mà bà ấy có chịu đâu. Bà ấy bảo không uống được bia!

Bảo Huân

Hải đăng (New York City)