Cô giáo trẻ Sandy mới chuyển về trường “elementary school” ở Chicago. Mỗi khi tan trường, cô đều nhận thấy một cô bé đứng lẻ loi ở cuối bãi cỏ xem đám con trai rượt theo quả bóng tròn. Một hôm cô dừng lại, hỏi:

– Em OK không?

– Dạ, OK cô.

Hôm sau, hôm sau nữa, vẫn thấy cô bé đứng đó.

Cô giáo Sandy dừng lại:

– Em có muốn cô làm bạn với em không?

Cô bé ngoảnh lại, cười:

– Dạ, được cô.

– Mình đi dạo nhé?

– Không, cô.

– Sao vậy?

– Em mắc giữ gôn!

Bảo Huân

Trương Thị Ngọc Diệp (Chicago, sưu tầm)