Một con ma đọc báo, thấy tin rầm rộ về một căn nhà ma ở phố nọ bèn đi xem.

Về nhà, mẹ nó hỏi:

– Có gì lạ không con?

– Không mẹ ơi. Tới đó toàn gặp mấy thằng bạn quen.

Bảo Huân

Hà Minh Hùng (Garland, gởi)