Cậu con trai rất đểnh đoảng, ông bố gọi đến khuyên bảo :

– Con thử nói cho bố xem, một người sẽ làm gì được khi anh ta liên tục phạm sai lầm…

– Dạ, con sẽ làm nghề dự đoán bầu cử!

Bảo Huân

Trương Văn (sưu tầm)